Parking

Hotel dysponuje miejscem parkingowym dla 45 samochodów osobowych, w tym nowoczesną platformą parkingową umożliwiającą usytuowanie 14 pojazdów. Parking jest w pełni zautomatyzowany, wyposażony w nowoczesny ekran dotykowy – gość hotelowy zostawiający swój samochód otrzymuje indywidualny kod odpowiadający miejscu postojowemu jego pojazdu. W momencie wyjazdu gościa wystarczy, że wpisze pin a jego pojazd sam do niego przyjedzie.